Fakturabehandlingen i organisasjonen din varierer sannsynligvis en del, også mellom den interne arbeidsflyten for ulike fakturatyper. Og som mange andre i din stilling har du et mål om å automatisere dette i så stor grad som mulig, uansett fakturatype. Den gode nyheten er at fullstendig automatisert fakturahåndtering nå er mulig gjennom innovative løsninger med kunstig intelligens, slik som «smart coding».

Hva er «smart coding»?

«Smart coding» kombinerer flere elementer for automatisk kontering ved et tastetrykk, slik som historikk, konteringsmaler og regler for autokontering. Dette hjelper brukerne med å automatisere behandlingen av fakturaer uten innkjøpsordre (PO) og fører deg dermed ett skritt videre i retning av helautomatisert fakturahåndtering. Med «smart coding» kan fakturaer som ikke er automatisert ved matching av innkjøpsordre, betalingsplaner (planbasert, budsjettbasert eller egenfakturering) eller andre automatiske konteringsmaler, nå konteres automatisk med minimal menneskelig innblanding.

Hvorfor skal du bry deg om «smart coding»

«Smart coding» får fortgang i fakturabehandlingen og forbedrer produktiviteten. Her er forklaringen:

Fakturaer uten innkjøpsordre (PO) blir vanligvis automatisert med forretningsregler som er svært arbeidskrevende å håndtere. Det å finne riktig kostnadsfordeling er eksempel på en krevende oppgave for medarbeidere som ikke kjenner bokføringsregler, særlig når det ikke finnes noen innkjøpsordre å kopiere informasjon fra. Fakturabehandleren må derfor bruke mye tid og energi på denne typen fakturaer – på å finne ut hvor fakturaen kommer fra, på å kontakte andre i bedriften for å få besvart spørsmål og på å foreta kvalifiserte gjetninger om hvor konteringen bør plasseres. Alt dette tar tid og fører ofte til forsinket betaling av fakturaer uten innkjøpsordre

«Smart Coding» automatiserer de manuelle trinnene, slik at medarbeidere kan kontere fakturaer med et enkelt tastetrykk. Løsningen nyttiggjør big data til å analysere transaksjonshistorikken og gir brukere en meget pålitelig anbefaling som også kan kompletteres med forretningsregler. Dette forenkler ikke bare prosessen for brukeren og gir raskere fakturabehandling, det gjør også at økonomiavdelingen slipper å korrigere så mange konteringslinjer ved utgangen av måneden.

Hvordan forbereder full fakturaautomatisering meg på fremtiden?

Alle snakker om maskinlæring og kunstig intelligens, og fakturaautomatisering og innkjøp er virkelig områder der disse gryende teknologiene kan brukes. Du må imidlertid gjøre noen ting allerede nå for å sørge for at du er klar når denne teknologien har blitt vanlig. Automatisk kontering vil hjelpe deg med følgende:

  1. Automatisere så mye som mulig: Maskinlæring og kunstig intelligens baseres på data i systemet, og du ønsker derfor å være så godt forberedt som mulig på denne teknologien. Dette oppnår du ved å sikte mot et høyt nivå av automasjon. Og det betyr mer enn å bare bruke ny teknologi på gamle prosesser. Etter hvert som du utvikler systemene og strategien, må du sørge for å opprette nye prosesser der det er nødvendig, slik at arbeidsflyten også optimaliseres.
  2. Innhente økonomiske data: Én stor fordel med full automatisering er at alle de økonomiske dataene samles på ett sted i én løsning. Fremtidens teknologier er datadrevne. Maskinlæring og kunstig intelligens er ikke effektive løsninger for behov-til-betaling uten en komplett og stadig økende kilde til økonomiske data. Hvis du ønsker å ta i bruk maskinlæring, må du innhente så mange økonomiske data som mulig til ditt behov-til-betaling-system i dag.

Hvordan kan Basware hjelpe deg?

Basware har markedets mest avanserte løsning for fakturaautomatisering, og vi forbedrer den kontinuerlig. Vi lansererer funksjoner som baserer seg på mer enn 30 års erfaring i bransjen, og som sikrer kundene optimal effektivitet.
Basware Network er det største, åpne forretningsnettverket i verden og kobler sammen over 1 million selskaper i over 100 land. I nettverket kan kjøpere og leverandører, uavhengig av størrelse, enkelt samhandle ved bruk av smarte løsninger.

Les denne brosjyren om «smart coding» og pressemeldingen for å få alle opplysninger om denne funksjonen.