Anne Sudgarden
Senior Field Marketing Specialist

Rapporten viser store forskjeller mellom virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen.  «De 25 % mest kostnadseffektive virksomhetene (beste 25%)  har et kostnadsnivå som er nesten en tredjedel av den gjennomsnittlige økonomifunksjon.»

Kjennetegn på de beste økonomifunksjonene

Rapporten trekker også fram noen kjennetegn som går igjen blant de beste:

  • Større fokus på tydeliggjøring av roller og ansvar, og mer standardiserte rutiner og prosesser

  • Integrerte innkjøpssystemer og utnytter e-faktura løsninger i stor grad

  • Bedre rapporteringsløsninger, de fleste benytter seg av integrerte business intelligence løsninger. Dette medfører færre manuelle oppgaver slik at risiko for menneskelige feil reduseres


Les hele rapporten her >>

*Vi har innhentet godkjennelse fra PwC for å dele dette innholdet.


Basware Connect 2017 – PwC er bekreftet foredragsholder

Vi inviterer til vår årlige konferanse med innlegg fra eksperter innen innkjøp, økonomi og regnskap.

To av våre eksperter kommer fra PwC. De vil dele med seg flere funn fra deres benchmarkrapport. De vil også gi oss innsikt i beste praksis innenfor økonomistyring, inkludert utnyttelse av digitale løsninger, og konkrete tips for hvordan din økonomifunksjon kan jobbe smartere og bli mer effektiv.

Vi har allerede åpnet registreringen for konferansen! Se agenda her >>