The Art of Basware 2019 international art competition

Theme: I+AI

There are no restrictions on handling and implementing the theme 


Instructions for submitting entries: 

RIGHT TO PARTICIPATE 

Persons who turn 30 years during 2019 and younger can take part in the competition. 
Please submit your work using this online form http://register.artofbasware.com 

INSTRUCTIONS FOR THE FIRST STAGE 

Fill in the registration form during February 4-June 17, 2019 at http://register.artofbasware.com. Please make sure you follow all the instructions and provide a good quality (high resolution of 300 dpi) photo of your work. Photos of poor quality will not be judged, and incomplete registrations aren’t processed. We recommend sending in three pieces, so that the judges get an overall view of the artist’s works and skills. You can enter a maximum of three pieces.

The works will be judged, and the winners selected both in the first and second stages by a jury consisting of Finnish artist and Basware representatives. 

SECOND STAGE

The artists whose works have been selected for the second stage will be informed by email in mid-July.

ANNOUNCING THE RESULTS, REWARDING, AND ART EXHIBITON

The works that have made it to the second stage of the competition will be exhibited at the Clarion Jätkäsaari in Helsinki between October 14 to November 14, 2019. The results of the competition will be announced at the opening of the exhibition on October 14, 2019. This is a sales exhibition so please have a realistic price for your work. Also remember to make the attachments to mount your work, if it is required.

The winning entry will be purchased for a sum of EUR 5,000 to Basware’s art collection. In addition, Basware will have a pre-emptive right to the works it chooses at the price specified by the artist. Basware has the right to use the redeemed works in its marketing.

Basware does not have insurance coverage for damage or theft for the exhibited items and the pieces are displayed under the sole responsibility of the artist.

Additional information:
http://register.artofbasware.com
[email protected]
”The Art of Basware” www.facebook.com/ ArtBasware 
#ArtOfBasware

Osallistumisohjeet 

OSALLISTUMISOIKEUS 

Kilpailuun voi osallistua vuoden 2019 aikana 30 vuotta täyttävä tai sitä nuorempi henkilö. 
Ilmoita teoksesi kilpailuun verkkolomakkeella http://ilmoittaudu.artofbasware.com 

ENSIMMÄINEN VAIHE 

Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa http://ilmoittaudu.artofbasware.com 4.2.-17.6.2019 välisenä aikana. Noudata tarkkaan netistä löytyviä ohjeita ja toimita hyvälaatuinen (tarkkuus 300 dpi 1:1 koossa) kuva teoksesta, sillä huonolaatuisia kuvia ei voida arvostella tai puutteellisia ilmoittautumisia käsitellä. Suosittelemme kolmen teoksen lähettämistä, koska näin kokonaiskuvan luominen taiteilijan teoksista ja taidoista on helpompaa. Voit ilmoittautua kilpailuun enintään kolmella teoksella.

Sekä ensimmäisessä että toisessa vaiheessa teokset arvioi ja voittajat valitsee raati, johon kuuluu Suomalaisia taiteilijoita ja edustajia Baswaren henkilöstöstä

TOINEN VAIHE 

Toiseen vaiheeseen päässeiden töiden tekijöille ilmoitetaan jatkoonpääsystä sähköpostitse heinäkuun puolivälissä.

Tulosten julkistaminen, palkitseminen ja taidenäyttely 

Osa toiseen vaiheeseen edenneistä teok¬sista on esillä Clarion Jätkäsaaressa Helsingissä 14.10.—14.11.2019 välisen ajan. Kilpailun tulokset julkistetaan näyttelyn avajaisissa 14.10.2019. Tämä on myyntinäyttely, joten mieti teoksellesi valmiiksi realistinen hinta. Muista myös tehdä teoksellesi kiinnikkeet, jos se sellaisen vaatii.

Basware ei vakuuta teoksia vahingon tai varkauden varalta ja teos on esillä tekijän vastuulla.

Kilpailun voittanut teos lunastetaan Baswaren taidekokoelmaan 5 000 euron kertakorvauksella. Lisäksi Baswarella on etuosto-oikeus valitsemiinsa teoksiin tekijän ilmoittamalla hinnalla. Baswarella on oikeus käyttää lunastamiaan teoksia markkinoinnissaan.

Lisätietoja:
http://ilmoittaudu.artofbasware.com
[email protected]
"The Art of Basware" www.facebook.com/ArtBasware