Käytämme evästeitä mahdollisimman turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

Selkeytä toiminta ja järkeistä kulutus hankinnasta maksuun -automaation avulla

Automatisoi hankinnasta maksuun (P2P) -prosessi ja lisää säästöjä, tehosta prosesseja ja saavuta 100% näkyvyys toimittajiin ja kuluihin.

Varaa demo

Mitä hankinnasta maksuun -automaatio tarkoittaa?

Hankinnasta maksuun (P2P) sisältää koko prosessin tilauksesta maksuun kattaen ostopyynnöt, ostamisen, vastaanottamisen, maksamisen ja tavaroiden ja palveluiden kirjanpidon. Sellaisena koko P2P-prosessi koostuu monista yksittäisistä prosesseista, jotka tapahtuvat yrityksen eri osissa ja joihin osallistuu useita ihmisiä. Tämä tuo monimutkaisuutta ja toisinaan sekaannusta.

Manuaalinen hankinnasta maksuun -prosessi on aikaa vievä ja mahdollistaa ihmimilliset virheet. Automatisoitu P2P-prosessi voidaan puolestaan suunnitella tehokkaaksi, joka minimoi mahdolliset virheet, lisää läpinäkyvyyttä ja vähentää kokonaiskustannuksia.

Haluatko tehostaa toimintaa, vähentää kustannuksia ja pienentää riskiä maailmanlaajuisissa toiminnoissasi?

Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisut auttavat, kun haluat yhdenmukaistaa talouden prosessejasi, saada näkyvyyttä kokonaiskulutukseen ja vapauttaa käyttöpääomaaa toimitusketjustasi.

Miten Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisu voi auttaa

Basware tarjoaa vaiheittaisen lähestymistavan tukemaan kaikkia automaatiotarpeitasi tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Kun olet valmis luopumaaan lopuistakin paperisista ja manuaalisista vaiheista hankinnasta maksuun-prosessissasi (P2P), voit varmistaa liiketoimintasi tulevaisuuden hankkimalla 100% näkyvyyden kaikkiin raha-, tavara ja palveluvirtoihin maailmanlaajuisesti. Tätä me Baswarella kutsumme nimellä Visible Commerce, läpinäkyvä liiketoiminta.

Unohda paperiset ja manuaaliset prosessit

Niin pienet kuin suuretkin yritykset kohtaavat takuuvarmasti haasteita, jos ne tukeutuvat yhä paperisiin ja manuaalisiin prosesseihin. Tällaisia haasteita ovat muun muassa korkeat käsittelykustannukset, näkyvyyden puute, pitkät käsittelyajat ja hankalat toimittajasuhteet. Meidän avullamme voit luopua virheille alttiista, manuaalisista prosesseista, tehostaa hankinnasta maksuun -toimintoja ja saavuttaa kustannussäästöjä. Basware auttaa automatisoimaan hankinta- ja ostoreskontraprosessit, poimimaan taloustiedot sataprosenttisesti ja saavuttamaan parhaan mahdollisen näkyvyyden koko toimitusketjuun.

Yhteys koko toimittajakantaan

Toimittajissa on eroja. Useammassa eri maassa toimivalla globaalilla yrityksellä on aina omat haasteensa toimittajien kanssa. Basware tarjoaa useita tapoja yhteydenpitoon sekä tietojen ja asiakirjojen vaihtoon toimittajien kanssa. Basware varmistaa, että voit olla yhteydessä kaikkiin toimittajiisi - suurimmista monikansallisista yhtiöistä pienempiin yrityksiin. Basware tarjoaa kitkattomimman vaihtoehdon toimittajien mukaan saamiseksi ja sähköisen laskutuksen lisäämiseksi.

Villit ostot kuriin

Hankintapolitiikan ja neuvoteltujen sopimusten noudattaminen voidaan varmistaa sähköisellä hankintaratkaisulla, jonka ansiosta käyttäjät voivat löytää ja tilata tarvitsemansa tuotteet nopeasti. Basware tukee sataprosenttista käyttöönottoa helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja ohjatuilla ostoilla. Niiden ansiosta käyttäjät noudattavat aina hankintapolitiikkaa, vaikka he eivät olisikaan perehtyneet siihen. Basware tarjoaa hankintatiimeille myös digitaalisia ominaisuuksia, joiden avulla ne voivat tukea strategisia aloitteita kulissien takana.

Näkyvyyttä ja kulujen hallintaa

Kustannusten rajoittaminen, kulujen hallinta sekä toiminnan häiriöiden minimoiminen ovat talous- ja toimitusjohtajien tärkeimpiä strategisia prioriteetteja. Näiden tavoitteiden välillä tasapainotteleminen on kuitenkin mahdotonta ilman täydellistä näkyvyyttä toimittajiin ja kuluihin. Basware tarjoaa strategisemman päätöksenteon tueksi täydellisen kokonaisnäkyvyyden kaikkiin yrityksesi toimittajiin ja kuluihin yhdeltä ja samalta alustalta. Tarkkojen kulutietojen avulla voit helpommin hallinnoida kuluja, vähentää riskejä ja hallita koko toimitusketjua.

P2P-ratkaisut

Avoin liiketoimintaverkosto

Basware Network on maailman suurin avoin liiketoimintaverkosto toimittajien kanssa toimimiseen. Basware Networkiin liittyminen on helppoa ja maksutonta. Saat helposti yhteyden kaikkiin toimittajiisi niiden koosta riippumatta.

  • Yli 2 miljoonaa aktiivista ostajaa ja toimittajaa

  • Yli 220 kumppanioperaattoria

  • Hallinnoi laskuja yli 175 maassa ympäri maailman

  • Yli 70 tuettua verkkolaskutusmuotoa

  • Automaattinen maailmanlaajuinen vaatimustenmukaisuus yli 50 maassa

Lue lisää

Sähköinen hankinta

Basware tarjoaa käyttöösi edistyneen sähköisen hankintaratkaisun, joka automatisoi koko hankintaprosessin katalogien ja tilausten hallinnasta aina työnkulkujen hyväksyntään, ostotilausten ja tilausten vastaanottoon sekä kulujen analysointiin. Sähköiset hankintaratkaisumme ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä ja tukevat 100% käyttöönottoa ja luonnollista työnkulkua, sillä ne tekevät oikean vaihtoehdon valitsemisesta aina helpoimman ratkaisun.

Kun kaikki käyttävät samaa ratkaisua tuotteiden ja palvelujen ostamiseen, voit lisätä vaatimustenmukaisuutta hankintaohjeiden avulla ja vähentää villiä kulutusta ohjaamalla ostot haluamillesi toimittajille oikeita kanavia pitkin.

Laskuautomaatioratkaisu

Baswaren laskuautomaatioratkaisu poistaa piinallisen hitaat, manuaaliset ja paperiset prosessit toiminnastasi. Edistynyt automaatio vähentää ihmisen suorittamaa työtä ja virheitä ja tehostaa prosesseja. Baswaren ratkaisut lisäävät laskujen automaattista käsittelyä ohjaamalla, koodaamalla, yhdistämällä ja hyväksymällä laskut automaattisesti.

Automaattisen laskujenkäsittelyn ansiosta ostoreskontratiimi voi keskittyä tärkeämpiin tehtäviin, kuten poikkeamien käsittelyyn, kulujen analysoimiseen ja toimittajasuhteiden hallintaan.

Hankinnasta maksuun -kyvykkyydet

Baswaren ratkaisut ovat käytettävissä pilvipalveluina (SaaS) ja vaativat ainoastaan verkkoselaimen. Käyttäjät voivat hyödyntää P2P-ratkaisuja missä vain, myös tien päällä. Koska käyttökokemus on saumaton kaikissa laitteissa, käyttäjien on opeteltava ratkaisujen käyttö vain kerran, jonka jälkeen he voivat käyttää niitä missä tahansa. Jatkuva innovointi ja kuukausittaiset tuotejulkaisut auttavat alustan kehittämisessä ja takaavat asiakkaille aina ajantasaiset toiminnot.

Lue lisää SaaS-ratkaisuilla saavutettavista tuotoista.
 

Integraatio

Monilla maailmanlaajuisilla yrityksillä on käytössään useita toiminnanohjaus- ja taustajärjestelmiä. Eri järjestelmien integraatiohankkeet käyvät helposti kalliiksi, minkä lisäksi tietojen käyttö hankaloituu. Baswaren kanssa integrointi on saumatonta jo mahdollisesti käyttämiesi ratkaisujen ekosysteemiin. Voimme integroida käyttämäsi järjestelmät helposti, nopeasti ja samanaikaisesti (olemme tehneet sen yli 250 ERP:lle) ja toimittaa käyttöösi todellisen taloustietohubin. Sertifioidut ratkaisumme toimivat maailman johtavissa toiminnanohjausjärjestelmissä, kuten SAP, Oracle ja Microsoft Dynamics.

Lue lisää integraatioratkaisuistamme.

Kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemi

Baswaren ratkaisut on rakennettu integraatioita ja kilpailutuksesta maksuun (S2P) -ekosysteemejä silmällä pitäen. S2P:n ekosysteemiajattelu perustuu sovellusten verkostoon, joka ohjaa liiketoimintaratkaisujasi keskitetyn hubin kautta ja useasta toimittajasta koostuvalla lähestymistavalla. Ekosysteemien ansiosta yritysten on helpompi hyödyntää yhdistettyä ja moneen eri ratkaisuun perustuvaa lähestymistapaa kaikissa kilpailutuksesta maksuun -prosesseissaan.

Lue lisää ekosysteemeistä.

Yhteensopivuus

Basware Network tukee yhteensopivuutta. Jos toimittajasi käyttävät jotakin toista yritysverkostoa taloustietojen siirtoon, he voivat jatkaa laskujen ja tietojen lähettämistä sen kautta Baswaren ratkaisuusi. Yli 220 kumppaniverkostoa käsittävän Basware-verkoston ansiosta voit muodostaa yhteyden sähköisesti useampiin toimittajiin lisätäksesi sähköistä laskutusta.

Lue lisää verkostokumppaneistamme.

Tekoäly ja koneoppiminen

Baswaren tekoäly- ja koneoppimistoiminnot ovat käytössä koko hankinnasta maksuun -prosessissa, jossa ne lisäävät arvoa nopeuttamalla tehtäviä ja torjumalla virheitä. Käytämme tekoälyä ja koneoppimista muun muassa seuraavilla alueilla:

  • automaattinen tietojen poiminta, koodaus ja täsmäyttäminen

  • toistuvien laskujen ja tapahtumien automaattinen tunnistaminen ja maksusuunnitelmien ehdottaminen

  • ennustavan analytiikan hyödyntäminen myöhästymisvaarassa olevien laskujen tunnistamiseksi

Lue lisää Baswaren tekoäly- ja koneoppimisratkaisuista.

Riskienhallinta

Ostajien ja toimittajien välillä tarvitaan avointa viestintää. Basware tarjoaa systemaattisen ja aina käytettävissä olevan ratkaisun toimittajariskien hallintaan. Autamme asiakkaitamme ulottamaan valvonnan muihinkin kuin suurimpiin toimittajiin ja tarjoamme näkyvyyttä aina toimitusketjun häntään asti.

Analytiikka

Basware Analytics tarjoaa liiketoimintatietoa yrityksen tueksi. Sen käyttövalmiit raportit ja koontinäytöt auttavat analysoimaan avainhankintoja, laskutusta, kulutusta ja toimittajatietoja ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Tietojen yksityiskohtaisen analyysin avulla voit tehostaa prosesseja, tunnistaa ja korjata pullonkauloja, analysoida kulutusmalleja, ennustaa kassavirtaa ja tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä. Basware Analyticsin avulla voit helposti seurata edistymistä tavoitteisiin nähden, verrata yrityksesi menestystä Basware Networkin parhaiten menestyviin yrityksiin, sujuvoittaa prosesseja sekä järkeistää kulutusta.

Lue lisää tietojen merkityksestä yrityksellesi.

Gartner Magic Quadrant for P2P

Gartner Magic Quadrant for P2P

Forrester 2017 Vendor Report

Forrester 2017 Vendor Report

Leader in the 2018 IDC MarketScape

Leader in the 2018 IDC MarketScape