Kokonaiskuva yrityksesi menoista

Tarvitset sitä nyt ja tulevaisuudessa

Lisätietoja

Onko sinulla täydellinen käsitys yrityksesi kuluista?

Riittääkö organisaatiosi saatavilla olevan tiedon määrä, laatu ja kattavuus liiketoiminnan kasvattamiseen ja teknisten innovaatioiden hyödyntämiseen? Pystytkö tekemään päätöksiä luottavaisin mielin, koska tiedät kaikki niihin vaikuttavat seikat? Jos vastauksesi on kielteinen, sinun kannattaa perehtyä siihen, miten Baswaren ratkaisut antavat sinulle täydellisen kulujen läpinäkyvyyden.

Miksi kulujen läpinäkyvyys on tarpeen

Miksi kulujen läpinäkyvyys on tarpeen

Kulujen läpinäkyvyys auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnan strategiset tavoitteet. Se helpottaa toiminnan hallintaa, auttaa käyttöpääoman optimoinnissa, kasvattaa säästöjä ja parantaa kilpailukykyä. Läpinäkyvyys on kaiken toiminnan perusta. Ilman kokonaiskuvaa osa tavoitteista jää aina saavuttamatta. Tähän tarvitaan myös täydellinen käsitys yrityksen käyttömenoista.

Täydellinen kuva yrityksen kuluista

Kulujen läpinäkyvyys alkaa kaikkien tapahtumatietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Mahdollisimman paljon taloustietoja kerätään ratkaisuun, jonka avulla voidaan yhdistellä ja analysoida tietoja liiketoimintaa hyödyttävällä tavalla. Jotta tietojen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, yritys tarvitsee hankintaan ja taloudelliseen toimintaan perehtyneen kumppanin.

Täydellinen kuva yrityksen kuluista

Mitä tarvitset

Hyvä yhteys toimittajiin

Basware Network on maailman laajin avoin liiketoimintaverkosto, ja sen kautta yrityksesi pysyy yhteydessä kaikkiin toimittajiinsa. Useimmat kilpailutuksesta maksuun (S2P) -järjestelmät on suunniteltu vain teknisesti edistyneille toimittajille, jotka pystyvät lähettämään XML- tai EDI-laskuja. Yhä paperilaskuja lähettävät keskikokoiset toimittajat ja pienet yritykset jäävät kuitenkin tällaisten verkostojen ulkopuolelle. Basware sen sijaan palvelee kaikenkokoisia toimittajia suurista kansainvälisistä organisaatioista pienimpiinkin yrityksiin, ja se hyväksyy kaikki laskumuodot. Toimittajien ei siis tarvitse muuttaa toimintatapojaan. Niiden täytyy vain vaihtaa laskujensa vastaanottajan osoite tai sähköposti. Ne voivat edelleen lähettää laskut haluamassaan muodossa, ja Basware Network muuntaa laskut automaattisesti e-laskuiksi, jotka toimitetaan asiakkaalle sähköisesti.

Käyttäjäystävällinen hankintatyökalu

Sähköinen hankintaratkaisumme mukautuu täydellisesti työntekijöiden toimintatapoihin. Työntekijät haluavat käyttää ratkaisuja, joiden kautta tarvittavien tuotteiden ja palveluiden tilaaminen onnistuu helpoimmin. Baswaren sähköisen hankinnan ratkaisu on kehitetty nimenomaan käyttäjiä ajatellen. Tuotekohtainen hyväksyntä, dynaaminen reititys, ohjattu ostaminen ja muut toiminnot auttavat heitä löytämään ja tilaamaan tarvitsemansa tuotteet ja palvelut sopimustoimittajilta sovittuun hintaan. Valtuuttamattomia menoja ei siis enää synny, ja yllätyslaskut ovat historiaa. Työntekijöitä ei tarvitse pakottaa noudattamaan sovittuja käytäntöjä, koska he tekevät sen mielellään. Tilaaminen on helppoa ja käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Kaikki laskut talteen

Useimmat S2P-järjestelmät automatisoivat tehokkaasti vain epäsuorista hankintajärjestelmistä tulevat laskut. Jäljelle jäävät kuitenkin vielä esimerkiksi muihin kuin ostotilauksiin liittyvät laskut, toistuvat kulut ja tuotteen ja palvelun tuottamisessa syntyvät suoran hankinnan laskut. Baswaren S2P-ratkaisu on ainoa, joka huomioi kaikki kulut laskutyypistä riippumatta. Baswaren laskuautomaatio käsittelee kaikki laskut paperimuotoisista PDF-laskuihin, eikä yksikään lasku jää prosessin ulkopuolelle. Lisäksi Basware integroituu kaikkiin yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmiin ja talousjärjestelmiin yhtä aikaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki käyttömenotiedot, laskujen täsmäytys ja ostoreskontran automatisointi kerryttävät kaiken tiedon yhteen ja samaan ratkaisuun.

100% Näkyvyyden Hyödyt

Kaikki tiedot talteen

Kun kaikki data saadaan talteen, sekä kulujen läpinäkyvyys että hankinta- ja maksuprosesseihin liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tämä auttaa parantamaan prosesseja ja pitää työntekijät sovituissa käytännöissä seuraamalla useita mittareita:

 • laskujen käsittelyaika
 • maksujen myöhässä maksamisen riski
 • tilausten hyväksyntäaika
 • toimittajilta tulevien laskujen määrä
 • tuotteiden ja palvelujen käyttömenot
 • poikkeusten kuukausimäärät
 • poikkeavat käyttömenot ja niitä hyväksyvät henkilöt
 • toimittajien suorituskyky
 • jne.

Kohti tulevaisuutta

Mitä suurempi osa prosesseista suoritetaan Baswaren ratkaisujen avulla, sitä laadukkaampaa ja täydellisempää dataa niistä saadaan. Tekoäly, koneoppiminen ja muut uudet tekniikat hyödyntävät menneitä tapahtumia koskevia tietoja, ja siksi tietojen täytyy olla kattavia. Dataa hyödyntäviä tekniikoita voidaan käyttää esimerkiksi

 • ohjattuun ostamiseen – menneiden ostosten perusteella käyttäjät löytävät tarvitsemansa tuotteet nopeasti
 • ennakoivaan analytiikkaan, jonka avulla näet yrityksen kulutustrendit ja pystyt tekemään päätöksiä aiempien kulutustottumusten pohjalta
 • yrityksen vertailuun verkoston muihin organisaatioihin
 • poikkeusten käsittelyn automatisoinnissa auttavan älykkään ohjelmointitekniikan kehittämiseen
 • tuotekartoituksen automatisointiin toimittajia varten.

Riskien tiedostaminen

Tiedoissa ja prosesseissa olevat aukot kasvattavat riskejä ja vilpillisen toiminnan mahdollisuutta. Mitä enemmän tietoja yrityksessä kerätään ja valvotaan, sitä todennäköisemmin toimittajien tai työntekijöiden epätavalliset toimet huomataan. Sekaannusten ja virheiden mahdollisuus on myös pienempi, kun kaikki toimittajatiedot säilytetään samassa paikassa.