Liiketoiminnan läpinäkyvyys - Visible Commerce

Täydellinen näkyvyys raha-, tavara- ja palveluvirtoihin kaikkialla maailmassa johtaa tehokkaampaan ja eettisempään päätöksentekoon.

Mitä liiketoiminnan läpinäkyvyys tarkoittaa?

Yksi napin painallus voi muuttaa yrityksiä, taloutta, ihmisten elämää ja maailmaa ympärillämme – täysin huomaamatta. On korkea aika katsoa liiketoimintaa pintaa syvemmälle ja käyttää meillä olevaa tietoa tehokkaampien ja eettisempien päätösten tekemiseen.

Visible Commerce -ajattelussa läpinäkyvyys ja data johtavat tehokkaampaan ja eettisempään päätöksen tekoon. Me Baswarella uskomme, että läpinäkyvä rahan, tavaroiden ja palveluiden vaihtaminen yhdistettynä käytössä olevaan dataan mahdollistaa parempien liiketoimintapäätösten tekemisen ja johtaa parempaan maailmantalouteen meille kaikille.


Läpinäkyvyys parantaa mainetta ja riskienhallintaa

Tarvetta lisääntyvään läpinäkyvyyteen tukee asiakkaiden kasvava huoli liiketoiminnan eettisyydestä sekä kilpailuedut, joita läpinäkyvyys voi tuoda yritykselle.

Talous- ja hankintaratkaisujen läpinäkyvyyteen panostavat yritykset näkevät läpinäkyvyyden edut myös muualla yrityksessään. Läpinäkyvyys tuo mukanaan parempaa päätöksentekoa, kustannussäästöjä ja kasvavaa liikevaihtoa, sanoo Harvard Business Review Analytic Services:

  • 90 % johtajista sanoo, että parempi läpinäkyvyys johtaa perustellumpaan päätöksentekoon koko yrityksessä
  • 55 % globaalien yritysten johtajista sanoo, että eettiset ja kaupalliset näkökohdat ovat toimittajien arvioinnissa yhtä tärkeitä asioita
  • 26 % sanoo, että läpinäkyvät talous- ja hankintaprosessit toisivat 11–20 % kustannussäästöt

Kohti läpinäkyvämpää liiketoimintaa

Cone Communicationsin tutkimuksen mukaan 78 prosenttia kuluttajista haluaa ostaa vastuullisilta, eettisiltä ja kestävää toimintaa harjoittavilta hyviltä yrityksiltä. Läpinäkyvä liiketoiminta tarjoaa tähän käytännössä rajattomat mahdollisuudet.

Haluatko työskennellä toimittajien kanssa, jotka jakavat kanssasi samat arvot? Haluatko vapauttaa käyttöpääomaa laajentaaksesi toimintaa uusille markkinoille? Meidän tulevaisuuden visiomme on läpinäkyvän liiketoiminnan maailma - maailma, jossa on maksimaalinen näkyvyys, läpinäkyvyys ja vastuu toiminnasta. Kuvittele, mitä täydellinen näkyvyys liiketoimiin, tuotteiden ja palvelujen vaihtoon tarjoaisi yrityksesi johdolle päätöksenteon tueksi.

Baswaren liiketoiminnan läpinäkyvyyden ratkaisut

Olemme auttaneet asiakkaitamme siirtymään kohti läpinäkyvämpää liiketoimintaa jo useiden vuosien ajan. Yksi tärkeimmistä asioista tässä muutoksessa on auttaa asiakkaita ymmärtämään toimitusketjuja paremmin sekä tarvittaessa muokata niitä paremmin vastaamaan yrityksen tavoitteita ja arvoja.

100% näkyvyys kuluihin

Isot toimitusketjujen virheet, joihin yritykset sortuvat - kuten petokset, epäinhimilliset työolot tai yrityksen toiminnan vaarantavat toimitusongelmat - , olisivat vältettävissä, jos yritykset tietäisivät mihin rahansa käyttävät ja kenen kanssa todellisuudessa käyvät kaupppaa. Basware tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän kaikkiin yrityksesi toimittajiin ja kuluihin yhdellä keskitetyllä alustalla. Tämä helpottaa parempaa strategista päätöksentekoa. Kun käytössäsi on data ja näkyvyys yrityksen kuluihin, voit helpommin hallita kuluja, vähentää riskiä ja hallita koko toimitusketjua.

Minimoi toimitusketjun riskit

Baswaren ratkaisujen kautta saatavan datan sekä kumppaniekosysteemimme avulla voimme näyttää toimittajiesi taloustiedot, kuten liikevaihdon ja luottokelpoisuusarvion, sekä lisäksi jatkuvasti valvoa toimittajiesi vaatimustenmukaisuutta. Voit seurata toimittajiasi ja saat tiedon, jos toimittajasi joutuu maailmanlaajuiselle pakotelistalle, yhdistetään poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön tai saa osakseen negatiivista julkisuutta. Tämä lisänäkyvyys toimittajiin on hyödyllinen yrityksille, joiden laaja toimittajakanta ulottuu eri alueille, eri maihin ja jopa moniin eri toiminnanohjausjärjestelmiin. Proaktiiviset ilmoitukset edellämainituista asioista antavat yritykselle mahdollisuuden toimia välittömästi sekä turvata yrityksen arvojen mukaisen toiminnan.

Kestävä kehitys

Liiketoiminnan läpinäkyvyydestä on hyötyä myös yritysten ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Voit seurata toimittajien kasvihuonekaasupäästöjä, konfliktialueilta tulevien mineraalien käyttöä, vesien suojelua ja monia muita mittareita, joiden perusteella yrityksen talous- ja hankinta-ammattilaiset voivat tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä siitä, kenen kanssa yritys käy kauppaa ja millainen vaikutus yrityksellä on ympäristöön sekä yhteiskuntaan. Verkkolaskutukseen siirtyminen ja toimittajien kannustaminen verkkolaskujen käyttäjiksi on myös hyvä tapa vaikuttaa ympäristöön. Basware Analyticsiin sisältyvän hiilijalanjälki-indeksin avulla voit seurata yrityksesi hiilijalanjälkeä tietyllä ajanjaksolla ja verrata sitä Basware-yhteisön hiilijalanjäljen keskiarvoon sekä lisätä vihreiden arvojen tietoisuutta yrityksessäsi.

Teknologia sulautuu yhä tiiviimmin osaksi arkeamme, joten läpinäkyvään liiketoimintaan siirtyminen on entistäkin tärkeämpää. Se muistuttaa meitä siitä, että toimintojen takana on oikeita ihmisiä sen sijaan, että koko yhteiskunta toimisi vain nappia painamalla.

JP Morris, Spend Matters