Varmista kilpailutuksesta maksuun -strategiasi toimivuus myös tulevaisuudessa – valitse huipputason ekosysteemi

Automatisoi kilpailutuksesta maksuun -prosessisi ja hyödynnä monitoimittajaympäristön asiantuntijoita. Luo kokonainen ekosysteemi ja nauti tuotoista.

Millainen on huipputason ohjelmistoekosysteemi?

Liiketoimintaekosysteemi muodostuu useista dynaamisista tuotteista tai palveluista, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen ratkaisun tietyn arvolupauksen toteuttamiseksi.
Boston Consulting Group, 2020

Kilpailutuksesta maksuun -ratkaisujen (S2P) kohdalla huipputason ekosysteemi on sellainen, jossa yritykset eivät ole vain yhden toimittajan varassa, joka toimittaa kaiken teknologian kaikkia kilpailutuksesta maksuun -vaiheita varten. Sen sijaan yritykset hyödyntävät avoimen teknologian arkkitehtuuria, minkä ansiosta useampi alan parhaimpiin kuuluva ratkaisu voi tehdä yhteistyötä rinnakkain jaetun tavoitteen eteen.

Huipputason kilpailutuksesta maksuun -ohjelmiston hyödyt

  • Nopeuttaa teknologisten investointien käyttöönottoa ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa.

  • Varmistaa, että käytössäsi on markkinoiden innovatiivisinta teknologiaa nyt ja tulevaisuudessa.

  • Todistetusti toimiva integraatio pienentää liiketoiminnan riskiä.

  • Tarjoaa täydellisen näkyvyyden organisaation toimittajiin ja kuluihin.

Miten huipputason ekosysteemi toimii?

Huipputason ekosysteemiajattelu kattaa hankintaprosessin kaikki vaiheet juuri kuten tavallinenkin kilpailutuksesta maksuun -ratkaisu, mutta ekosysteemissä yritys ei ole vain yhden ratkaisun tai toimittajan varassa. Sen sijaan ekosysteemit hyödyntävät prosessin eri vaiheissa eri toimittajia. Ratkaisun keskiössä on dataan perustuva ydin, joka keskittää kaikki kilpailutuksesta maksuun -prosessit ja -tiedot avoimen ohjelmointirajapintateknologian avulla.

Ekosysteemiratkaisun avulla asiakkaat voivat laajentaa jo käytössä olevaa hankinta- tai ostoreskontrateknologiaa sekä täydentää sitä asiantuntijoiden tarjoamilla, veloituksettomilla ja lisäarvoa tuottavilla toiminnoilla, joihin kuuluu esimerkiksi sopimusten elinkaaren hallinta, strateginen hankinta, toimittajariskien hallinta ja paljon muuta. Tämä laajennus perustuu vahvaan integraatioon, joka varmistaa, että koko prosessi on saumaton, kaikki moduulit liittyvät yhteen ja kaikki tiedot ovat keskitetysti nähtävissä ratkaisun ytimessä.

Basware kannustaa asiakkaitaan siirtymään kokonaisvaltaiseen ratkaisujen ekosysteemiin, joka rakentuu yrityksen omien tarpeiden ympärille. Näin yritysten ei tarvitse tyytyä standardimallin ratkaisuun, joka ei välttämättä tarjoaisi parhaita tai kehittyneimpiä toimintoja koko kilpailutuksesta maksuun -prosessin laajuudelta. Tässä lähestymistavassa yritykset voivat nauttia huipputason S2P-ratkaisun toiminnallisuudesta ja teknologisista oivalluksista sekä hyödyntää vahvaa hankinnasta maksuun -ratkaisua prosessin ytimessä.

Baswaren huipputason ekosysteemiratkaisu

Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen (P2P) johtava toimittaja. Edustamme avointa kilpailutuksesta maksuun -ekosysteemiajattelua ja tuemme huipputason ratkaisujen ja useampien toimittajien yhteistyötä ja yhdistymistä vakaan integraation avulla.

Datakeskeinen ydin keskittää prosessit ja kulujen näkyvyyden käyttäen Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisuja, joihin kuuluu liiketoimintaverkosto, sähköinen hankinta, laskuautomaatio, toimittajien hallinta ja analytiikkapalvelut.

Näiden palveluiden ja asiantuntijakumppaneiden yhdistelmä tarjoaa sinulle parhaat työkalut, joiden avulla saavutat seuraavia etuja:

  • 100% näkyvyys kuluihin ja kassavirtaan yhdessä paikassa.

  • Valittavanasi on yli 250 yhteensopivaa toiminnanohjausjärjestelmää ja yli 220 kumppanioperaattoria.

  • Yksi ydinalusta, joka keskittää dataa ja tarjoaa aktiivisia tietoja.

Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyt yhdistettynä yrityksesi S2P-tietoihin tarjoavat fiksuja suosituksia ja edistävät automaattista käsittelyä.

Baswaren ohjelmistoratkaisun hyödyt:

100% näkyvyys kuluihin

Automatisoidun kilpailutuksesta maksuun -prosessin suurin etu on, että yrityksen kaikki taloustiedot kootaan yhdelle alustalle. Basware on ainoa ratkaisu, joka tarjoaa täydellisen, datan lähteestä riippumattoman tietojen poiminnan sekä keskitetyn tietoytimen.

Voit liittää mukaan kaikki toimittajasi ja poimia sekä suorat että epäsuorat laskut. Näin saat 100% näkyvyyden kaikkiin yrityksesi kuluihin ja toimittajiin.

Syväluotaavat tiedot ja analytiikka

Basware poimii tiedot kuluista ja toimittajista sataprosenttisesti, mikä takaa niin ikään 100 % näkyvyyden tietoihin. Voit luoda yrityksesi taloustietojen pohjalta erilaisia raportteja ja koontinäyttöjä ja analysoida yrityksesi hankintaa, ostoreskontraa ja talousmittareita. Baswaren avulla voit lisäksi muuntaa dataa aktiivisiksi havainnoiksi ja sitä kautta kehittää prosesseja, tunnistaa ja ratkaista pullonkauloja, analysoida kulutusmalleja sekä parantaa kassavirran ja toimittajien hallintaa.

Basware Analyticsin tarjoamien havaintojen avulla voit muun muassa seurata edistymistä tavoitteisiin nähden, verrata yrityksesi menestystä muihin yrityksiin sekä selkeyttää prosesseja.

Paranna tehokkuutta

Kilpailutuksesta maksuun -automaatio poistaa toistuvat, manuaaliset toiminnot, jotka hidastavat prosesseja, lisäävät käsittelykuluja ja hankaloittavat strategista päätöksentekoa.

Paperipohjaiset prosessit hankaloittavat resurssien optimointia. Jos yrityksesi ei vielä hyödynnä automaation etuja, työntekijöidesi aikaa tuhlautuu manuaaliseen tietojen syöttämiseen, mikä syö tuottavuutta ja strategisia hyötyjä.

Baswaren avulla voit hyödyntää ohjelmoituja ja automatisoituja työnkulkuja, jotka sujuvoittavat ja tehostavat prosesseja, vähentävät virheitä ja poikkeuksia ja lisäävät sopimustenmukaisuutta suosimalla tiettyjä toimittajia.

Parempi näkyvyys joka vaiheessa mahdollistaa, että voit tunnistaa ja ratkaista esimerkiksi pitkien käsittelyaikojen haasteet, myöhästymismaksut ja kaksinkertaiset maksut ratkaisun keskitetyssä ytimessä.

Toimitusketjun riskien hallinta

Mitä monimutkaisempi ja moniportaisempi toimitusketju, sitä haavoittuvampi se on ulkoisille riskeille. Hyvä näkyvyys kaikkiin toimittajiin ja sujuva toimittajienhallinta kasvattavat jatkuvasti merkitystään.

Baswaren avulla voit olla yhteydessä kaikkiin toimittajiisi ja hallinnoida toimittajatietojasi yhdessä paikassa. Baswaren toimittajienhallintaratkaisun ansiosta näet koko toimitusketjusi ja voit hallinnoida toimittajia keskitetysti.

Voit myös automatisoida toimittajienhallinnan ja vapauttaa toimittajatietojen käsittelyyn käytetyn ajan. Toimittajatietojen todentamiseen ja täydentämiseen käytetään ulkoisia lähteitä, kuten Dun & Bradstreetiä ja muita kolmannen osapuolen datariskiyrityksiä. Saat tietoa mahdollisista kaksinkertaisista maksuista, vajavaisista toimittajatiedoista sekä toimittajariskeistä ja vaatimustenmukaisuudesta. Näiden tietojen avulla voit ratkaista haasteita, pienentää riskejä ja ehkäistä petoksia.

Kyvykkyydet

Yhteistyökumppaniverkosto

Baswarella uskomme, että strategiset kumppanuussuhteet johtavat parempaan ongelmanratkaisukykyyn. Meillä on hyvät suhteet sähköisen kilpailutuksesta maksuun -alan asiantuntijoihin, joiden osaamiseen kuuluu muun muassa strateginen kilpailutus, sopimusten elinkaaren hallinta, kuluanalytiikka sekä maksu- ja rahoituspalveluja.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme huipputason ratkaisuja ja käyttökokemuksia. Tässä meitä tukee muutosjohtamisen, ratkaisujen käyttöönoton, ohjelmajohtamisen, projektijohtamisen, sidosryhmien hallinnan, riskien arvioinnin ja liiketoimintamuutosten asiantuntijat.

Globaali vaatimustenmukaisuus

Olemme globaali yritys, jolla on käyttäjiä 175 maassa ympäri maailman ja jonka ratkaisut tukevat eri kieliä ja eri valuuttoja. Tarjoamme asiakkaillemme vahvinta globaalia vaatimustenmukaisuutta ajantasaisen verotuksen ja lainsäädännön osalta.

Saimme huippuarvosanat kansainvälistymisvalmiuksistamme ja maailmanlaajuisesta käyttöönotostamme sekä The Forrester Wave™: eProcurement, Q4 2019- että 2019 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites -raporteissa.

Tarjoamme lisäksi asiakastukea kahdeksalla eri kielellä.

Saumaton integraatio

Kokonaisvaltaisen lähestymistapamme merkittävimpiä etuja on, että muutos voidaan aloittaa vaiheittain tai laajentamalla jo olemassa olevaa järjestelmää.

Avoimen ohjelmointirajapinnan, laajojen integraatiomahdollisuuksien ja kattavan Basware Network -verkoston ansiosta ratkaisumme voi täydentää olemassa olevia ERP-järjestelmiä sekä S2P-moduuleja ja -prosesseja.

Huipputason ekosysteemissä on vetovoimaa

Huipputason ekosysteemiajattelu on ollut nousussa siitä lähtien, kun analyytikot totesivat, ettei yksittäinen toimittaja voi todella tarjota täydellistä kilpailutuksesta maksuun -kokonaisratkaisua, joka olisi luokkansa paras kaikissa S2P-prosessin moduuleissa ja vaiheissa.

Tämä ei toki ole yksittäisen toimittajan vika vaan ennemmin kysynnän muutoksesta ja yritystoiminnan monimutkaisuudesta johtuva realiteetti. Edistyksellisimmät ja ketterimmät yritykset ovat tästä jo tietoisia ja luovat aktiivisesti kumppanuussuhteita huipputason teknologioihin vastatakseen muutoksiin ja päivittääkseen kilpailutuksesta maksuun -prosessejaan.

Tämän päivän kaukonäköiset talous- ja hankintajohtajat luottavat tähän uuteen arkkitehtuuriin välttääkseen suuret panostukset teknologiaan, joka on vaarassa vanhentua nopeasti.

Olisiko huipputason ekosysteemi sinulle sopiva ratkaisu?

Mikäli et halua sitoutua yhden toimittajan ratkaisun valtaviin kustannuksiin ja haluaisit uudistaa yrityksesi kilpailutuksesta maksuun -prosessit ja räätälöidä ne juuri sinun liiketoimintasi ympärille, ota yhteyttä asiantuntijaamme.