Käytämme evästeitä mahdollisimman turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

Jatkuva innovointi ja kehittäminen

Hyppää rohkeasti uuteen teknologiaan - me varmistamme että käytössäsi on aina uusin tieto kilpailutuksesta maksuun -ratkaisuissa.

Tekoäly  

Tekoäly tekee vaikutuksen hankintaketjussa tehostamalla päätöksentekoa, mahdollistamalla innovatiiviset liiketoimintamallit ja ekosysteemit sekä määrittelemällä asiakaskokemuksen uudelleen.

Tekoäly on kehittynyt jatkuvasti, ja sen käytännön toteutuksissa on viime vuosina saavutettu merkittävää edistystä. Tekoälypohjaisia tekniikoita käytetään nykyisin kaikkialla. Usein ne pyrkivät hienovaraisesti auttamaan meitä tai vaikuttamaan meihin esimerkiksi ehdottamalla, mitä kenties haluaisimme lukea, katsella, kuunnella tai ostaa. Ne kokoavat tapahtumia hiljaisesti taustalla ja tekevät oletuksia trendien perusteella. Näin saadaan dataan perustuvaa tietoa, jota voidaan käyttää liiketoiminnan ja hankinnasta maksuun -prosessin parantamiseen jokaisella tasolla strategisten vaiheiden avulla. Tekoäly voi:

  • lisätä automaatiota vähentämällä poikkeuksia
  • optimoida ostotottumukset esimerkiksi auttamalla ostajia yhdistämään loppukäyttäjien pyynnöt ja lähettämään kootun ostotilauksen toimituskustannusten ja toimitusaikojen kannalta juuri oikealla hetkellä
  • poistaa manuaalisia tehtäviä ja hallinnollisia rasitteita, jotka aiheutuvat monimutkaisista sääntöjärjestelmistä
  • parantaa käytettävyyttä tarjoamalla loppukäyttäjille älykästä opastusta opittuihin aiempiin kaavoihin perustuen. Tekoäly voi esimerkiksi auttaa määrittämään aiemman vastaavan pyynnön perusteella, pitäisikö ostotilaus hyväksyä, ja
  • käyttämällä luonnollisen kielen käsittelyä ja perussääntöjä varustaa chatbotit tiedoilla, joita tarvitaan ostotilausten vastaanottamiseen, laskutietojen hakemiseen, uusien tilausten luomiseen aiempien pyyntöjen perusteella, tuotteen hakemiseen sekä tilauksen tekemiseen nopeasti, sekä
  • tuottaa erilaisia reskontran automatisointiratkaisuja, joita on kehitetty jo yli 30 vuotta ja joiden ansiosta reskontratehtäviin ei enää tarvita suurta henkilöstömäärää. Tarjolla on ratkaisuja, joissa käyttäjien tehtäviä ja päätöksentekoa helpotetaan yhdistämällä prosessiautomaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan erilaisia tekoälytyyppejä, kuten koneoppimista.

Haluatko lisätietoja tekoälystä? Tutustu seitsemään tapaan, joilla koneoppiminen parantaa koko hankinnasta maksuun -prosessia. Lue blogi.

Lue lisää
Tekoäly  

Luonnollisten kielien käsittelyn virtuaaliset avustajat

Luonnollisen kielen käsittely ja tekoäly edistävät nopeampaa, intuitiivisempaa ja sujuvampaa hankintaa.
 
Baswaren avustaja on helppokäyttöinen ja vuorovaikutteinen käyttöliittymätyökalu, jonka ansiosta käyttäjä voi helposti kommunikoida Baswaren hankintaratkaisun kanssa ja käyttää erilaisia toimintoja ilman siirtymistä järjestelmän osasta toiseen. Tekoälyn ja luonnollisen kielen käsittelyn ansiosta käyttäjä voi toimia samaan tapaan kuin ihmisen kanssa.
 
Baswaren avustaja hyödyntää luonnollisen kielen käsittelyä ja tekoälyä ja tarjoaa uuden, sujuvamman tavan Baswaren sähköisen hankintaratkaisun käyttöön. Avustajan kanssa voi kommunikoida samaan tapaan kuin ihmisen kanssa ja hakea tilauksia ja ostopyyntöjä toimittajan ja tuotteen nimellä, tunnuksella ja asiakirjan numerolla. Haku voidaan määrittää tarkasti, eikä haettuun tilaukseen tarvitse enää siirtyä usean eri näytön kautta.
 
Virtuaalinen avustaja parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja tehostaa koko hankintaprosessia luonnollisen kielen käsittelyn ja tekoälyn avulla. Ostotilaukset ja tilauspyynnöt on helpompi löytää, aikaa säästyy ja uudet käyttäjät tarvitsevat Baswaren hankintaratkaisun käyttöön aiempaa vähemmän koulutusta.
 
Avustajan dataan perustuva tieto ja käytön helppous alleviivaavat Baswaren hankintaratkaisun helppoutta, yksinkertaisuutta ja edullisuutta. Työntekijät käyttävät sovellusta omasta halustaan eivätkä pakosta. Tämä on avainasia minkä tahansa hankintateknologian täydellisen kattavan käyttöasteen saavuttamisessa.
 
Tekoäly on tullut jokapäiväiseen elämäämme erilaisten laitteiden, kuten Amazon Echon ja Google Homen, kautta – osittain ilman, että kiinnitämme asiaan sen kummemmin huomiota. Monet tekoälyä hyödyntävistä laitteista ovat vain vuorovaikutteisia käyttöliittymiä. Hankinnasta maksuun -järjestelmät ovat kuitenkin monimutkaisempia. Pelkkä vuorovaikutteinen käyttöliittymä ei todennäköisesti riitä esimerkiksi laskun syöttämiseen, mutta monia toimintoja voidaan tehdä chatbotin avustuksella. Kuvitellaanpa seuraavanlainen tilanne tosielämästä:
 
Kuinka moni tehtävä hoituisikaan helposti kysymällä chatbotilta apua – ilman hakuja, selaamista, napsauttelua ja kirjoittamista. Haluatko tilata lisää tarvikkeita? Kerro se chatbotille. Tarvitsetko edellisen laskun, jotta saat selville alihankkijan laskutussumman? Kysy chatbotilta. Mahdollisuudet ovat rajattomia.
 
Chatbotit säästävät aikaa, tekevät hankinnasta maksuun -ratkaisun käytöstä helpompaa, poistavat tarpeettomia kyselyitä ja vähentävät käyttäjien turhautumista. Niiden avulla voidaan tehostaa toimintaa merkittävästi sekä parantaa hankinnasta maksuun -ratkaisun käyttöastetta ja käyttökokemusta.
 
Baswaren avustaja auttaa jokapäiväisissä tehtävissäsi. Järjestelmässä tulee aina olemaan tehtäviä, joihin tarvitaan perinteisiä käyttöliittymiä tai ohjelmistorobotiikkaa, mutta monia sovelluksia ja hankinnasta maksuun -ratkaisun toimintoja voidaan käyttää helposti älykkään ja luonnollisia kieliä ymmärtävän chatbotin avustamana.
 
Tutustu chatbotiin
Luonnollisten kielien käsittelyn virtuaaliset avustajat

Edistynyt ja ennakoiva analytiikka

Analytiikka tarjoaa näkyvyyttä taloushallintoon ja auttaa korjaamaan prosessien pullonkauloja, parantamaan toiminnan tehokkuutta, hallitsemaan kuluja ja havaitsemaan petoksia. Ennakoiva analytiikka hyödyntää kerättyä dataa, trendejä ja kaavoja, jotta voidaan tehdä ennusteita siitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi tämän datan perusteella, sekä tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Organisaatiosi voi esimerkiksi ennakoida, kuinka käyttömenot tulevat vaikuttamaan kuhunkin kategoriaan aiempien kaavojen ja kausivaihtelun kaltaisten tekijöiden avulla. Tai yrityksesi voi ennakoida mahdollisesti hankalat tapahtumat, kuten aiempien tietojen perusteella myöhässä olevat tai suuren riskin omaavat.

Katso, kuinka analytiikka voi auttaa organisaatiotasi valmistautumaan tulevaisuuteen. Lue blogi.

Hankinnasta maksuun -prosessissa edistynyt ja ennakoiva analytiikka auttaa yrityksiä tekemään tarkkoja ennusteita rahavirrasta, optimoimaan käyttöpääoman, minimoimaan riskin sekä tekemään toimintasuunnitelmia tulevaisuutta varten.

Lue, kuinka Mohawk Medbuy muutti hankinnasta maksuun -prosessia edistyneen analytiikan avulla.

Lue lisää
Edistynyt ja ennakoiva analytiikka