P2P-trendit, ennusteet ja kehitysaskeleet vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin

perjantai 10. joulukuuta 2021

5 min lukuaika

P2P-trendit, ennusteet ja kehitysaskeleet vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin

Toimitusketjun häiriöt, sulut, työvoimapula ja pandemiasta nousemisen vaatimat toimenpiteet leimasivat kasvun ja oppimisen vuotta 2021. Ne myös vaikuttivat nopeuttaen tunnistettuja P2P-trendejä ja niiden mukautusta liiketoimintaprosesseihin.
Mitä olemme oppineet näiden muutosten jälkeen? Ja mitä voimme viedä eteenpäin nousevina hankinnasta maksuun -trendeinä vuonna 2022?

 

Neljä merkittävintä P2P-trendiä vuonna 2022 ja siitä eteenpäin

Pandemia muutti perusteellisesti tapaa, jolla yritykset toimivat päivittäin. Organisaatioilla on paljon pohdittavaa etätyöstä reaaliaikaisiin maksuihin ja analytiikkaan arvioidessaan P2P-prosessiaan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Vaikka tunnistimme tässä raportissa kahdeksan trendiä, nämä neljä ovat esimerkkejä trendeistä, jotka ravistelevat talousosastoja yrityksissä maailmanlaajuisesti.

1. PAREMPI DATA MAHDOLLISTAA ENNAKOIVAN P2P-STRATEGIAN JA TOIMITTAJAKESKEISYYDEN

Automaation ja reaaliaikaisen datan avulla organisaatiot pystyvät yhä paremmin ymmärtämään nykyistä toimintaansa, parantamaan suunnittelua ja tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat. End-to-end -näkyvyyden saavuttaminen on tavoite monelle yritykselle.

Kun tähän lisätään dynaaminen ja asiasidonnainen data, yritys voi aidosti hyötyä tekoälystä ja muista P2P-innovaatioista. Yritys voi omaksua ennakoivan lähestymistavan toimittajasuhteiden hallintaan ja rakentaa parempia toimittajasuhteita.


2. ENEMMÄN TUKEA TOIMITTAJIEN MONIMUOTOISUUSOHJELMILLE

Hackett Groupin mukaan "...vuoteen 2025 mennessä yritykset odottavat yli 50% kasvua monimuotoisuuteen liittyvissä menoissaan ja niiden keskimääräinen tavoite on suunnata 13 prosenttia kuluista aliedustettuihin monimuotoisuuskohteisiin."

Kuluttajat odottavat luotetuilta organisaatioilta lisääntyvää läpinäkyvyyttä ja eettistä päätöksentekoa. Toimittajien monimuotoisuusohjelmat ovat osa näiden odotusten täyttämistä. Monimuotoisuuteen investoiville yrityksille on luvassa muitakin etuja kuin asiakaskokemus. Lisääntynyt kilpailu, alentuneet kustannukset, lisääntynyt ketteryys ja korkeampi laatu on kaikki nähty linkittyvän monimuotoisuusohjelmiin.

3. GLOBAALIN TALOUDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KEHITTYMINEN

Kolmannes talouden ammattilaisista ei voi toiminnassaan luvata globaalien laskutussäännösten noudattamista. Verkkolaskutus on tehnyt tästä helpommin hallittavaa. Vaikka tämä P2P-trendi on tullut jäädäkseen, laskutusta koskevat säännöt vaihtelevat maittain, eikä niitä todennäköisesti tulla standardoimaan maailmanlaajuisesti.

Näemme jo nyt maiden edelleen määrittelevän säädöksiään, esimerkkinä Ranskan vuoden 2024 verkkolaskutussäädös ja usein tapahtuvat Intian GST (Goods and Services Tax) -tarkistukset. Näemme suurella todennäköisyydellä useiden maiden seuraavan esimerkkiä tulevina vuosina.

Täydet hankinnasta maksuun -ratkaisut tarjoavat kattavia arvonlisäveron ja laskujen vaatimustenmukaisuuden ominaisuuksia.

4. LISÄÄNTYNYT JOUSTAVUUS TYÖVOIMAPULAN TORJUMISEKSI

Yhä useammat yritykset tarjoavat etätyön mahdollisuutta työntekijöilleen. Joustavuuden ja itsenäisyyden lisääntyminen työpaikalla vaatii kuitenkin toisen tason teknologiaa. Koska tämä P2P-trendi todennäköisesti jatkaa kasvuaan seuraavien 12 kuukauden aikana, organisaatioiden, jotka eivät ole vielä siirtyneet pilvipohjaisiin ratkaisuihin, on tehtävä se nopeasti pitääkseen työntekijänsä ja kasvattaakseen heidän osaamistaan, koska sijainti ei ole enää kriittinen tekijä.

Lue lisää P2P-trendien tulevaisuudesta

Nämä neljä P2P-trendiä ovat vain lähtökohta. Tunnistimme kahdeksan muutosta P2P-prosesseihin, joiden uskomme kehittyvän seuraavien 12+ kuukauden aikana. Lataa e-kirjamme ja lue lisää.