Hankinnasta maksuun- ja toiminnanohjausjärjestelmien integrointi

tiistai 8. helmikuuta 2022

5 min lukuaika

Hankinnasta maksuun- ja toiminnanohjausjärjestelmien integrointi

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa monet yritykset käyttävät sekä vanhoja että uusia järjestelmiä. Tämä ei ole välttämättä mikään ongelma, mutta järjestelmien integrointi ja sujuvan yhteistoiminnan saavuttaminen voi olla vaikeaa. Tässä blogiartikkelissa tarkastelemme toiminnanohjausjärjestelmien ja hankinnasta maksuun (P2P) -järjestelmien integrointiin liittyviä keskeisiä näkökohtia ja kerromme, miksi on tärkeää varmistaa, että P2P-toimittajasi pystyy integroimaan uudet järjestelmät saumattomasti sekä nykyisiin järjestelmiisi että mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöönotettaviin järjestelmiin.

 

Gartnerin vuonna 2021 julkaistussa raportissa ”Quick Answer: What Are the Most Common Integration Scenarios Between Procure-To-Pay and ERP Systems?” todetaan seuraavaa: ”Monimutkaiset integraatiot voivat tehdä hankintapuolen modernisoinnista hankalaa. Hankinnoista vastaavat sovellusjohtajat voivat vähentää riskejä ja valmistautua hankinnasta maksuun -hankkeisiin paremmin, kun he ensin selvittävät P2P- ja ERP-järjestelmien yhteiset integraatiopisteet sekä sen, miten tiedot ja asiakirjat etenevät järjestelmässä.” Katsotaan siis seuraavaksi, miten integraatioista saadaan irti suurin mahdollinen hyöty.

Mitä tarkoittavat API ja tiedonvaihto?

API on lyhenne sanoista Application Programming Interface eli sovellusohjelmointirajapinta. Se on periaatteessa rajattu sisäänkäyntipiste sovellukseen, ja sen kautta tiedot voivat kulkea eri sovellusten välillä.

Gartnerin raportissa sanotaan seuraavaa: ”P2P- ja ERP-järjestelmien integrointipisteiden määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka suuren osan hankintaprosessista P2P-ratkaisu kattaa.”

Esimerkiksi Baswaren API-rajapintojen kautta tietoja voidaan vaihtaa P2P-ratkaisun kaikista osista, esimerkiksi:

 • Käyttäjätiedot – pyynnön esittäjille, hyväksyjille ja kaikille muille järjestelmään kirjautuville.

 • Toimittajatiedot – mukaan lukien nimi, tunnistenumero ja muut oletusarvoiset ydintiedot, kuten maksuehdot.

 • Kirjanpitotiedot –integraation ja liiketoiminta- tai toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksista riippuen.

 • Ekosysteemitiedot – näitä tietoja tarvitaan integrointiin kaikkien asiantuntijatoimittajiesi kanssa parhaiden toimittajien strategian tukemiseksi.

Baswaren sovellusrajapinnat toimivat sekä hankinta- että ostoreskontraprosesseissa. Niiden avulla voit käsitellä laskut Baswaren hankinnasta maksuun -järjestelmässä ja siirtää ne rajapinnan kautta kirjanpitojärjestelmääsi. Voit tuoda ydintiedot yhden pisteen kautta Baswaren järjestelmiin. Rajapintojen ansiosta voit myös yhdistää hankinta- ja ostoreskontraprosessit laskujen automaattiseen validointiin riippumatta siitä, tehdäänkö hankinnat Basware P2P -järjestelmässä vai nykyisessä hankintajärjestelmässäsi.

Baswaren sovellusrajapinnat:

 • ovat joustavia ja tarjoavat ratkaisuja erilaisiin vaatimuksiin

 • noudattavat OpenAPI Specification (OAS) -määritystä ja näin ollen noudattavat nykyaikaisia standardeja

 • sallivat integroinnin SAP:n, Oraclen ja Microsoftin kanssa, mikä mahdollistaa integroidut kokonaisratkaisut näiden toiminnanohjausjärjestelmiin

 • mahdollistavat integraation monimutkaisiin usean eri toiminnanohjausjärjestelmän ympäristöihin

Millaista integrointia Basware tarjoaa?

Gartnerin raportin mukaan yleisimmät hankinnasta maksuun- ja toiminnanohjausjärjestelmien väliset integraatiot ovat seuraavanlaisia:

 1. Verkkokatalogit (vain hankintapyynnöt) tai Basware Marketplace

 2. Sähköiset hankinnat (hankintapyynnöstä ostotilaukseen)

 3. Maksuhyväksyntäpyynnöt (hankintapyynnöstä laskuun)

 4. P2P-kokonaisratkaisu (hankintapyynnöstä maksuun)

Gartnerin mukaan:

”Tavalliset P2P-järjestelmät tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja tässä tutkimuksessa käsiteltyjen integraatioiden toteuttamiseen. Monet toimittajat tarjoavat toiminnanohjausjärjestelmiin valmiita ”sovittimia” integraatioprosessin helpottamiseksi. Tämä onkin ihanteellinen vaihtoehto asiakkaille, joiden toiminnanohjausjärjestelmät ovat ajan tasalla ja räätälöimättömiä. Tarjolla on kuitenkin myös kattavia ja dokumentoituja API-integraatiopisteitä – ja jotkut toimittajat tarjoavat jopa pilvi-integraatioalustoja integraation helpottamiseksi entisestään.”

Integraatioihimme lukeutuu vakiomallisia integraatiota, kehittyneitä räätälöityjä integraatioita sekä kumppanijärjestelmien integraatioita, jotka kaikki tukevat monipuolisen asiakaskuntamme tarpeita. Sopivin integrointimenetelmä tai menetelmien yhdistelmä määritetään asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön perusteella. Baswaren avointen API-rajapintojen ansiosta voit hallita integraatioita riippumatta siitä, teetkö integraation itse vai jätätkö sen integraatiokumppanille.

Baswaren yli 35 vuoden kokemus ja edistynyt API-integraatioteknologia takaavat, että Baswaren ratkaisut ovat helposti integroitavissa olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tällä hetkellä olemme integroituneet yli 220 toiminnanohjausjärjestelmään, ja olemme saaneet tunnustusta myös vuoden 2021 Gartner® Critical Capabilities for Procure-to-Pay Suites -raportissa.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Valitse kumppaniksesi Baswaren kaltainen asiantuntija; meillä on yli 35 vuoden kokemus integrointiominaisuuksien kehittämisestä liiketoiminnan helpottamiseksi.

Lataa “Quick Answer: What Are the Most Common Integration Scenarios Between Procure-To-Pay and ERP Systems” -raportti alla olevan lomakkeen kautta tai pyydä lisätietoa tästä.

 

Gartner, Quick Answer: What Are the Most Common Integration Scenarios Between Procure-To-Pay and ERP Systems?, Micky Keck, Keith Guttridge, 22. lokakuuta 2021
Gartner, Critical Capabilities for Procure-to-Pay Suites, Micky Keck, William McNeill, Kaitlynn Sommers, Patrick Connaughton, 15. marraskuuta 2021.
Gartner on Gartner, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, ja sitä käytetään tässä sen luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.
Gartner ei suosittele mitään sen tutkimusjulkaisuissa kuvattuja toimittajia, tuotteita tai palveluja eikä kannusta teknologian käyttäjiä valitsemaan ainoastaan niitä toimittajia, joilla on korkein luokitus tai muu nimitys. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä pidä tulkita faktoiksi. Gartner sanoutuu irti kaikista tähän tutkimukseen liittyvistä takuista, suorista tai epäsuorista, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.