Toimitusketjun valmiudet koronavirusmylläkän keskellä

perjantai 6. maaliskuuta 2020

5 min lukuaika

Toimitusketjun valmiudet koronavirusmylläkän keskellä

Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuisesti Aasian ulkopuolelle ja johtanut karanteeneihin, matkustusrajoitteisiin sekä suurten teknologiatuotantokeskusten toimitusketjujen häiriöihin. Teknologiajätti Applen on jopa täytynyt siirtää iPhone 9:n julkaisua tuotantotilojen sulkemisen vuoksi. Kysymys kuuluukin: miten toimitusketjun häiriöihin voidaan varautua? Vastaus löytyy toimitusketjun läpinäkyvyydestä. Se vähentää riskejä ja auttaa tunnistamaan kehitystarpeita.

Toimitusketjun häiriöiden ja heikon näkyvyyden seuraukset

Koronaviruksen ja Australian maastopalojen kaltaisten globaalien kriisien tarkkoja seurauksia on vaikea ennustaa, mutta esimerkiksi aiempien luonnonkatastrofien, kärjistyneiden poliittisten ilmapiirien ja kyberhyökkäysten aiheuttamien toimitusketjuhäiriöiden perusteella organisaatioilla on syytä varautua seuraaviin ilmiöihin:​

1. Toimitusvaikeudet: Ongelman vaikutusalueelta tulevien materiaalien saatavuus voi heiketä, sillä kuljetusreittejä joudutaan muuttamaan tai tuotanto voi pysähtyä täysin.

2. Työvoiman haasteet: Tuotantopuolen toimihenkilöiden ja työntekijöiden saatavuus on parhaimmillaankin rajoittunutta työrajoitteiden ja karanteenien vuoksi.

3. Toimitusverkoston rajoitukset: Globaalin kaupan logistiikasta johtuen saatavilla olevat materiaalit voivat jäädä saapumatta, jos keskusvarastot ja toimitusverkostot ovat lamaantuneet. Vaihtoehtoisia reittejä voi olla vaikeaa löytää.

4. Kulutustapojen muutokset: Kuluttajat saattavat muuttaa ostotottumuksiaan. Ostaminen on jo nyt erittäin digipainotteista, ja herkästi tarttuva virus voi ajaa yhä useammat tekemään ostoksia verkossa kivijalkakaupan sijaan tartunnan välttämiseksi.

60 % yritysjohtajista uskoo, että heikko läpinäkyvyys johtaa toimitusketjun riskeihin

Jotta yrityksesi pysyy pinnalla koronaviruksen kaltaisista toimitusketjun häiriötekijöistä huolimatta, on tärkeää, että toimitusketjusta ja sen prosessien läpinäkyvyydestä huolehditaan.​

Toimitusketjun läpinäkyvyydessä on kyse avoimuudesta – tavaroiden kulloisenkin olinpaikan tietämisestä, liikkumisen ja kuljetuksen seuraamisesta sekä yhteistyökumppaneiden tuntemisesta läpikotaisin. Baswarella me kutsumme tätä läpinäkyväksi kaupankäynniksi (Visible Commerce). Läpinäkyvä kaupankäynti kattaa kaikki rahan, tavaroiden ja palveluiden virrat ympäri maailman. Se ei viittaa ainoastaan tapahtumiin, kuten ostoon, myyntiin tai maksamiseen, vaan kokonaisvaltaisempaan näkyvyyteen siitä, kuka (ei mikä) on noiden tapahtumien takana, mitä hän edustaa ja miksi sillä on merkitystä.

Yhteistyössä Harvard Business Review Analytic Servicesin (HBRAS) kanssa tehty tuore tutkimuksemme osoittaa, että maailmanlaajuisesti yritysten toimitusketjujen läpinäkyvyydessä on puutteita. Kyselyyn osallistuneista 800 yritysjohtajasta 60 prosenttia varoittaa, että heikko läpinäkyvyys liikekumppanien suhteen on merkittävä riski. Jopa 24 prosenttia myöntää, että yrityksen toimittajien liiketoimintatapojen arvioinnissa on parantamisen varaa.

Kyselyn perusteella läpinäkyvyyden lisäämisen suurimmat haasteet johtuvat seuraavista asioista:

  • manuaaliset prosessit,

  • työkalujen ja teknologian puute

  • ja kyvyttömyys analysoida dataa kunnolla.

Baswaren CEO Klaus Andersen kertoo: ”Raporttimme osoittaa, että raha-, tavara- ja palveluvirtojen läpinäkyvyys yhdistää menestyviä yrityksiä. Tällöin kannetaan vastuuta tavaroiden ja palvelujen laadun lisäksi niiden tuotantotavasta.”

Fiksu teknologia takaa fiksumman toimitusketjun

Jotta yritys voi saavuttaa mahdollisimman hyvän toimitusketjun läpinäkyvyyden, tarvitaan oikeanlaisia työkaluja – fiksua teknologiaa ja fiksuja ratkaisuja.​ 

Juuri toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseen suunnitellut työkalut voivat tuoda yrityksellesi seuraavia etuja:

1. Vähemmän häiriöitä: Entä jos voisit varautua toimitusketjun häiriöihin jo etukäteen? Läpinäkyvän toimitusketjun avulla se onnistuu. Data-analyysiin ja avoimeen viestintään pohjautuva toimitusketju voi vähentää toimitusketjun pullonkauloja ja auttaa jopa välttämään häiriöt täysin.

2. Kehitä liiketoimintaa datan avulla: Toimittajatietojen päivittäminen manuaalisesti voi johtaa vanhentuneisiin tietoihin, mahdollisiin riskeihin ja ajanhukkaan. Oikean automaatioteknologian myötä tuo kaikki kuitenkin muuttuu. Esimerkiksi Baswaren ratkaisut johtavat 100 prosentin läpinäkyvyyteen koko toimitusketjun osalta, mikä tarkoittaa, että pääset hyödyntämään runsasta ja täydellistä toimitusketjudataa. Prosessoimalla tämän datan Baswaren kautta saat tietoa, jonka avulla voit tehdä fiksuja, dataan perustuvia päätöksiä, jotka johtavat entistä parempaan toimitusketjuun.

3. Valitse toimittajasi oikein: Toimittajat ovat yrityksen brändin jatke. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että teet yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, joiden etiikka ja hintataso vastaavat yrityksesi vaatimuksia ja jotka tarjoavat oikeanlaisen kokemuksen, pystyvät täyttämään tilauksesi ja ovat taloudellisesti vakaita. Sopivan toimitusketjuteknologian avulla voit varmistaa, että toimittajasi täyttävät kaikki edellä mainitut kriteerit.

Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisun (P2P) avulla ostajat voivat käsitellä toimittajien master data -tietoja yhdellä ja samalla tiedonhallintaprosessilla – Basware Vendor Manager -työkalulla. Siinä ostajat voivat siirtää toimittajia koskevan tiedonhallintaprosessin suoraan toimittajille. Lisäksi toimittajien master data -tietoja voidaan jatkuvasti parantaa ulkoisen datapalvelun avulla. Basware hyödyntää Dun & Bradstreetin ja Mastercard Track Trade Directoryn dataa, minkä ansiosta toimittajatietoja voidaan täydentää entisestään ja yritykset voivat siirtyä toimituksia koskevaan riskienhallintaan, joka on aina valmiina. Näin olet varautunut, koettelipa toimitusketjua sitten paikallinen hirmumyrsky tai koronaviruksen kaltainen, laajemmalle vaikuttava ilmiö.

Miten läpinäkyvä kaupankäynti hyödyttää sinua?

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten läpinäkyvä kaupankäynti ja toimitusketjun läpinäkyvyys voivat hyödyttää sinua ja organisaatiotasi, lataa tuore raporttimme: Using Transparency to Enhance Reputation and Manage Business Risk.​