In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalised content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies

Automatisering giver kontante fordele

Friday, 9 February 2018

5 minute read

Automatisering giver kontante fordele

Med Predictive Analytics (forudsigende analyse) udnytter man data på tværs af eksempelvis indkøbs- og betalingsprocessen til at teste forskellige mulige scenarier. Det hjælper kreditorbogholderiet til at arbejde smartere og træffe velfunderede beslutninger.

Der bliver talt og skrevet meget om automatisering af forskellige funktioner i virksomhederne. For kreditorbogholderiet giver det især nye muligheder for at optimere indkøbs- og betalingsprocessen.

Virksomheders succes er dybt afhængig af deres evne til at indsamle og analysere data - og bruge det som grundlag til at fastlægge den rette strategi. Med såkaldt Predictive Analytics (forudsigende analyse) udnytter man data på tværs af eksempelvis indkøbs- og betalingsprocessen til at teste forskellige mulige scenarier. Og det kan hjælpe virksomheden til at arbejde smartere og træffe velfunderede beslutninger.

Her er fem eksempler på områder, hvor avancerede analyser kan give virksomheden konkrete gevinster:

1. Det forhindrer sene betalinger

Med indbygget intelligens i de automatiserede løsninger kan man se historiske tendenser og mønstre og på den baggrund forudsige, om fakturaer fremover forventes at blive betalt til tiden. Det bliver samtidig lettere for kreditorbogholderiet at identificere fakturaer med risiko for forsinket betaling, se årsagerne og afgøre, hvad der skal gøres.

2. Det øger andelen af elektroniske fakturaer

De nye analyseværktøjer kan vise, hvornår henholdsvis papirfakturaer og elektroniske fakturaer kommer ind i systemet - og hvor lang tid der går, inden de bliver betalt. Med den viden i baghånden er det lettere at overbevise leverandører om at droppe papirudgaven og i stedet sende fakturaer elektronisk og blive betalt hurtigere.

3. Det optimerer betal-tidligt-rabatter

En visuel præsentation af betal-tidligt-rabatter giver kreditorbogholderiet et bedre overblik over, hvor ofte virksomheden betaler hurtigt nok til at opnå disse rabatter. Det bliver også klart, hvad årsagen er til, at virksomheden i andre tilfælde går glip af rabatterne – og hvordan det kan forbedres.

4. Det fjerner flaskehalse

Analyser med fokus på procestid gør det lettere for bogholderiet at forstå, hvorfor visse fakturaer er længere tid om at komme igennem systemet end andre. Man kan kort sagt eliminere flaskehalse, så processen speedes op. 

5. Det forbedrer forholdet til leverandørerne

Strømlining af kreditorbogholderiets arbejdsprocesser gør det nemmere for kollegaer i indkøbsfunktionen at forbedre virksomhedens relation til leverandørerne. Og en bedre relation er som bekendt en forudsætning for, at indkøberne kan forhandle mere fordelagtige indkøbsaftaler på plads.

Få det fulde perspektiv

Læs mere om mulighederne inden for kreditorbogholderiet