Guest author: Per Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB

Brugen af elektroniske faktureringsløsninger forøger effektivitet og er en fordel for den samlede økonomi. I 2005 blev papirfakturaer forbudt i den danske offentlige sektor. Indenfor 10 måneder efter forbudet var 95 % af fakturaer, som blev modtaget i den offentlige sektor, i elektronisk format (Metodi V. Metodiev, E-INVOICING IN DENMARK - THE RIGHT WAY! 2007). Det blev vurderet, at Danmark ville spare 120-150 millioner euro hvert år, i form af effektivitetsfordele. På trods af fordelene med elektroniske faktureringssystemer var en betingelse for at introducere dem i Danmark, at private virksomheder ikke ville blive tvunget til at bruge de digitale systemer (Mikkel Hippe Brun, ELECTRONIC INVOICING TO THE PUBLIC SECTOR IN DENMARK, 2007). Herunder nævnes nogle grunde til, at både små og store private virksomheder bør overveje at gå over til elektroniske faktureringssystemer:

Besparelser

Brug af e-faktureringsløsninger hjælper organisationer med at spare på udgifterne. E-fakturaer benytter ikke papir. De leveres elektronisk til ordreafgiveren og opbevares digitalt. Organisationer vil spare udgifter til papir, post og journalføring. Brugen af mindre papir er også fordelagtig for miljøet.

Synligt forbrug

E-fakturaer i Danmark gør det nemmere for organisationer at visualisere forbrug i realtid. Bearbejdning af fakturaer på den traditionelle måde kan tage mellem 5 og 10 dage. Det betyder, at der er en betydelig kløft mellem det tidspunkt, hvor en organisation opretter en faktura og tidspunktet for modtagelse af betaling. Når en faktura modtages, kan det tage tid, før den matches med den korrekte ordre og føres ind i en organisations administrationssystemer. Det betyder, at en organisation har betalinger som skal ud eller måske ind, men som ikke er blevet journalført endnu. Elektroniske fakturaer registreres hurtigere. Dette giver organisationer et tydeligere billede af deres finansielle situation.

Forøget produktivitet

Behandling af fakturaer er hovedopgaven for en organisations kreditorerafdeling. Behandlingen af elektroniske fakturaer tager mindre tid sammenlignet med traditionelle faktureringsmetoder. Et mindre antal personer kan behandle et større antal fakturaer, hvilket fører til forøget produktivitet og kan frigøre dem til andre opgaver.

Fejl

E-faktureringsprocessen er mere strømlinet og eliminerer behovet for manuel indtastning af oplysninger. Dette reducerer risikoen for fejl. En af de mest almindelige fejl i behandling af fakturaer er dobbelte betalinger. Kreditorer-teamet vil kunne spore fakturaer mere effektivt i et elektronisk system. Dette reducerer sandsynligheden for, at dobbelte betalinger bliver foretaget.

Virksomheder, der ønsker at sende e-faktura og benytte en e-faktureringsløsning, kan forhøre sig hos Basware for at finde den rette løsning.

“Holdningerne ovenfor afspejler udelukkende forfatterens synspunkt. De afspejler ikke Baswares holdning.”

E-fakturaer i Danmark