Guest author: Danielsson
Key Account Manager, GO MO Group AB
 

Efter recession søger de fleste organisationer at øge deres overskud og fremme salg. En af de mest effektive måder at gøre dette på er at reducere driftsomkostningerne for virksomheden. De sparede penge kan omdestineres til de mest lovende vækstmuligheder (traininganddevelop.co.uk, THE IMPORTANCE OF COST MANAGEMENT, 2016).(traininganddevelop.co.uk BETYDNING AF OMKOSTNINGSMANAGEMENT), 2016).Anvendelse af nye teknologier kan hjælpe organisationerne til at gøre deres processer mere effektive. Der er flere digitale løsninger som organisationerne kan bruge for at reducere omkostningerne. Disse løsninger er mere effektive, mindre udsat for fejl og billigere end traditionelle fremgangsmåder. Nedenfor nævnes digitale løsninger som virksomhederne bør overveje:

HR Software

Menneskelige ressources er en vigtig afdeling i enhver organisation. Organiationerne bør investere i et kvalitets HR-system. Disse systemer kan bruges til at automatisere HR processer såsom fremmøde, management af lønbetaliing, ferieapplikationer osv.Brug af et HR system vil reducere antalet af ansatte der kræves for at HR afdelingen kan fungere. Organisationerne kan spare på løn som ellers vil skulle betales til en fuldtidsansat.

Projekt Management værktøjer

Samarbejde mellem medarbejdere og teams bør forvaltes ordentligt. Projekt management værktøjer kan være meget nyttige i denne henseende. Online løsninger såsom Basecamp hjælper holdende med at holde styr på opgaver, opgave lister, målosv. Projekterne kan gennemføres mere effektivt og uden unødvendige forsinkelser. En korrekt registrering af al team kommunikation vedligeholdes automatisk. Disse værktøjer gør det lettere for projektmanagere at visualisere i hvilken fase projektet befinder sig, hvilke opgaver der er igang, og hvad der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

POS Software

Et software salgsløsningssted er afgørende for små detajlvirksomheder. En sådan software tillader virksomhederne  at behandle kundekøb. At holde manuelt styr på lager kan være både tidskrævende og kedelig. En POS software vil automatisk tilpasse lagerniveauerne efter foretagne køb. Virksomhederne vil også have lettere ved at identificere deres mest solgte emner og finde ud af hvilke elementer der ikke sælger (xero.com, HOW RETAIL POS SOFTWARE BENEFITS YOUR BUSINES, n.d.) (FORDELE VED POS SOFTWARE FOR DERES VIRKSOMHED)

Faktureringsmanagement

Organisationerne bør også overveje at investere i en fakturamanagement løsning. Denne type software kan bruges til e-indkøb, travel fakturaer, osv. En elektronisk løsning reducerer tiden, der bruges til at behandle fakturaer. Den reducerer mængden af brugt papir og er mindre udsat for fejl. Kreditorafdelingens effektivitet øges ved brug af e-faktura løsninger. Det er lettere at spore og arkivere fakturaer med en sådan software. En virksomhed der leverer en sådan e-faktura og travel expense management software er Basware.

”De ovenstående udtalelser afspejler udelukkende forfatterens synspunkt. De afspejler ikkeBasware’sholdning.”

travel expense management