Blockchain har hidtil mest været anvendt til kryptovalutaer, hvor den har vist sig robust og pålidelig. Men teknologien vil i nær fremtid vende op og ned på mange gængse forretningsprocesser.

Der er stor hype om blockchain. Teknologien kan ifølge dens fortalere revolutionere finanssektoren, gøre globale bankforretninger meget mere effektive, forny demokratiet, muliggøre helt nye decentrale forretningsmodeller og fundamentalt forandre den måde, vi interagerer og handler med hinanden på internettet. 
Forestil dig, at du har en enkelt gennemskuelig journal for en hel forsyningskæde? Kombineres det med brug af Data Mining, kunstig intelligens og Predictive Analytics kan man få hidtil uset værdi ud af journalens informationer.

Store effektiviseringer forude

Men hvorfor begrænse det til en enkelt forsyningskæde? Hvad nu hvis det omfattede hele branchen eller en hel økonomi? Blockchain kan på sigt skabe automatisk revision af forretningstransaktioner, samtidig med at disse foregår - eller gøre den udskældte skatteopkrævning ekstrem effektiv. 
Men Blockchain kommer ikke kun til at ændre det store billede. Den får også betydning i virksomhedernes eget maskinrum. Lad os tage udgangspunkt i potentialet for kreditorbogholderiet. 

  • Man slipper for manuelle rutineopgaver såsom betalingsgodkendelser 
  • Fakturaer kan blive betalt øjeblikkeligt, så man opnår større kontantrabatter fra leverandører
  • Der bliver frigivet mere tid til rapportering og analyser, som kan skabe værdi for virksomheden 

Få del i gevinsten allerede nu

Man skal passe på med at undervurdere effekten af nye teknologier. De kommer fundamentalt til at ændre finansafdelingens opgaveløsning og forøger transparens og forudsigelighed. Selvom teknologien stadig har mangler, er det blot et spørgsmål om tid, før den bliver flyveklar. 
Det skal dog ikke tages som en opfordring til at læne sig tilbage og afvente teknologiens modning. 
I stedet bør man indføre principperne fra blockchain i sin indkøbs- og betalingsproces. Allerede nu er der nemlig masser af muligheder for at automatisere betalingsprocesserne og dermed give kreditorbogholderiet en langt mere værdifuld rolle i virksomheden.