Staples Connect

Staples Connect grundades i mitten av 90-talet och levererar idag rena IT konsulttjänster, servicetjänster av IT hårdvara, skrivare och multifunktionella produkter, konferensteknik och allt till detta tillhörande kring- utrustning & teknik. Verksamheten omsatte ca 300 miljoner per sista bokslut 
och sysselsätter cirka 200 medarbetare i Sverige.

country: