Putin-juuston opetukset taloushallinnolle

Senior Vice President, Products & Services

Ukrainan kriisi, yritysosto, valuuttakurssiheilahtelut, organisaatiomuutos, hintakilpailu, irtisanomiset – lista yritysten kohtaamista muutoksista on loputon. Muutoksesta on tullut jatkuvaa ja yritysten johtamisesta jatkuvaa muutoksen hallintaa.

Vaikutukset tuntuvat myös yritysten taloushallinnossa. Jäykistä vuosibudjeteista on siirrytty jatkuvaan talouden suunnitteluun ja ennustamiseen. Suunnittelujänne on lyhentynyt vuoden sijasta esimerkiksi kolmeen kuukauteen. Myös yllättäviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti, ja muutosten vaikutuksia liiketoiminnalle voidaan ennustaa skenaarioin aikaisempaa paremmin. Tai näin tilanteen ainakin pitäisi olla.

Valitettavasti yrityksissä tehdään edelleen joustamattomia vuosibudjetteja, budjetointiprosessi on liian rankka ja budjetit laaditaan liian tarkaksi. Kun yritys päättääkin muuttaa organisaatiotaan helmikuussa tai ostaa yrityksen maaliskuussa, perustuu tuore budjetti jo syntyessään vanhentuneeseen tietoon.  

Jos budjetoinnin prosessi on tehty monimutkaiseksi ja joustamattomaksi, kärsii siitä eniten liiketoimintajohto. Juuri heidänhän pitäisi pystyä tekemään nopeita päätöksiä ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustuen. Keskeinen vaatimus nykyaikaiselle budjetointiprosessille onkin ennen kaikkea nopeus - nopea reagointi muutoksiin ja siten ajansäästö. Toinen tärkeä vaatimus on mahdollisuus skenaarioiden tekemiseen eli antamaan vastauksia Mitä jos -kysymyksiin.

Monimutkaisuutta taloushallintoon aiheuttaa edelleen laaja Excelin käyttö. Tiedonkeruu sen avulla on liian hidasta, tiedostoista on usein eri versioita eri paikoissa, tiedon manuaalinen syöttö synnyttää virheitä ja käyttäjiä voi olla vain yksi kerrallaan. Tässä vain muutamia esimerkkejä Excelin tuomista haasteista.  

Nykyaikaisten jatkuvan suunnittelun ja ennustamisen ratkaisujen tulisi olla pitkälle automatisoituja ja järjestelmäpohjaisia. Kaikilla on käytössään sama näkymä ja usea ihminen voi käyttää ratkaisua yhtä aikaa. Kaikki tieto on yhdessä paikassa ja manuaaliset virheet vähenevät. Ajantasainen toteumatieto ja valmiit ajurit helpottavat jatkuvaa suunnittelua ja ennustamista.

Mutta miten tämä kaikki liittyy suomalaiset villinneeseen Putin-juustoon?  

Tuontipakotteiden tultua voimaan Valio teki nopean päätöksen, ja alkoi myydä edullisempaa Putin-juustoa Suomen markkinoilla. Julkisuudessa keskusteltiin laajasti juuston alhaisesta hinnasta ja spekuloitiin Valion saamasta katteesta. Jatkuvan suunnittelun ja ennustamisen avulla yritykset voivat reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin. Ne voivat verrata myynnin ja tuotannon volyymiennusteita ja ennakoida siten yksikköhintoja sekä materiaali- ja varastointitarpeitaan. Ennusteet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan niiden tukena on oltava laadukkaat raportointivälineet, joiden avulla johto voi hyödyntää tehokkaasti liiketoimintatietoa ja tehtyjä ennusteita.  

Nykyaikaiset suunnittelun ja ennustamisen välineet ovat taloushallinnon vastaus monimutkaistuvaan ja jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Ne vapauttavat taloushallinnon resursseja raskaasta ja aikaa vievästä budjetointiprosessista ajantasaisen ja laadukkaan tiedon tuottamiseen yrityksen päätöksenteon tueksi.  

 

 

Category: Market trends